PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWLANO-MONTAŻOWE

KONTAKT

 

 

 

Dane teleadresowe:

44-100 Gliwice

ul. Zachodnia 26

 

Siedziba firmy:

44-100 Gliwice

ul. Przy Tamie 8

biuro czynne: 7 - 15

 

Telefon kontaktowy:

(32) 279 48 25

 

e-mail:

pbm_krajewska@poczta.onet.pl

pbm_jerzy.krajewski@op.pl

 

 

 

Mapa dojazdu do ulicy Przy Tamie

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

 

 

 

 

KLAUZULA Informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej zwane RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jadwiga Krajewska prowadzącą działalność gospodarczą pod    nazwą Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe Jadwiga Krajewska w Gliwicach (dalej zwane PBM Jadwiga Krajewska).

 2. Pani/Pana dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane wyłącznie do podjęcia            określonych działań na Pani/Pana żądanie, np. w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie wysłane drogą elektroniczną   poprzez zapis na stronie Administratora.

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przesłania odpowiedzi na Pani/Pana   wiadomość.

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, a     następnie zostaną usunięte, bądź zostaną przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania przez Administratora   nałożonych na niego obowiązków określonych przez przepisy prawa.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak serwisy świadczące usługi   utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej itp. jeśli okaże się to konieczne.

 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Pani/Pana też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

 7. Posiada Pani/Panu też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.

 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

OSTATNIE REALIZACJE